Vyhledávání

Kontakt

Hvězdonická úvaha

22.08.2011 11:48

Přišel čas abych se pustil do stavby segmentu s motivem stanice. Po dlouhém rozmýšlení kterou stanici 120 × zmenším jsem dospěl k závěrům které bych v této stanici rád měl:

1. Stanice musí mít alespoň 2 dopravní koleje.

2. Stanice musí mít alespoň 1 manipulační kolej.

3. Světelná návěstidla Sovětského vzoru.

4. Stanice nesmí ležet na druhé straně republiky – nutnost nafocení

5. Řazení zajímavých souprav na trati, kde leží tato stanice.

6. Možnost posunu

Tyto podmínky splňuje stanice Hvězdonice na trati č. 212, 8 km severovýchodně od Čerčan. Tuto stanici jsem objevil při cestě na Český Šternberk. Stanice leží v malebném údolí řeky Sázavy. Za čerčanským zhlavím se nalézá most dálnice D1.

Na této trati zajišťují dopravu motoráčky řady 810 s přípojnými vozy, o víkendech se zde projede i Zamračená s rekreačním vlakem nebo spěšné historické vlaky tažené Hektorem T435.0108 nebo Čtyřkolákem 434.2186. Nákladní doprava je omezena na manipulační vlaky jedoucí v úterý a čtvrtek s omezením PP, lokomotivou bývá 742 z Benešova. Tím je splněna podmínka č. 5.

Stanice je zabezpečena reléově s možností posunu (splňuje č. 6) a jsou zde návěstidla SSSR (splňuje č. 3).

Provoz je zajišťován na kolejích 1 a 3 s manipulací na koleji 2. A nebyl bych to já, kdyby tato stanice nebyla něčím zvláštní – zvláštnost tkví právě v koleji č. 2 i přestože je manipulační, je zní umožněn odjezd na širou trať, která je zabezpečena návěstidlem AŽD vz. 69.

Jak jsem se dozvěděl ve stanici tak odjezd z této koleje je možný z důvodu dřívější stavby mostu D1.

Pár fotek z této stanice. Choceradské zhlaví. 

Na koleji č. 2 se nachází sklad s lampou. Deformace je způsobena širokým ohniskem.

Cesta k nakládání dřeva či čehokoliv jiného.

Na manipulační koleji se nachází výtažná kolej, která klesá a je na ni odstaven vagon. 

Kolej č. 2 (úplně vpravo) je značně zarostlá. Dopravní koleje č. 1 a č. 3 jsou stále v provozu. Kolej č. 3 má na konci také odvratnou kolej.

A to je pro dnešek vše. Příště se můžete těšit na samotnou stavbu.

Autor: Zejmi